Bắc Ninh

Điểm bán bột tắm Nhân Hưng tại Thành Phố Bắc Ninh

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến tổng đài 0911 898 968 hoặc tổng đài 0911 898 969  (Miễn cước) để được hướng dẫn cụ thể.
Nếu bạn muốn chúng tôi giao hàng tận nhà hãy click vào: Mua hàng online

STT Huyện Tên khách hàng Địa chỉ Điện thoại
1. Huyện Gia Bình
1 Gia Bình Quầy thuốc số 23 - Hoàng Thị Anh Xã Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh 0967871689
2 Gia Bình QT Tân Dược Xóm ngoài- Đại Bái- Gia Bình- Bắc Ninh 0372204086
3 Gia Bình QT Minh Thu - Chị Thu Kiốt số 23 - Chợ TT Gia Bình - Đông Bình - Gia Bình - Bắc ninh 0915948127
4 Gia Bình QT số 15 - Vũ Thị Quyến - 0973 405 537 Trạm y tế TT Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh 0916738774
5 Gia Bình Quầy thuốc Lộc Thảo - Ngô Thị Phương Thảo Xã Hương Vinh - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh 0338313431
6 Gia Bình QT Số 16 Phố Núi - Gia Bình - Bắc Ninh 0989229137
7 Gia Bình QT Quân Lan Song Quỳnh- TT Gia Bình- Bắc Ninh 0986336087
8 Gia Bình Đại lý thuốc 27 - chị Thúy Xã Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh 0386004375
2. Huyện Lương Tài
1 Lương Tài QT Lương Khánh Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 0964230485
2 Lương Tài QT Hưng Hiển Thôn Lĩnh Mai- Quảng Phú- Lương Tài- Bắc Ninh 0982913246
3 Lương Tài NT Số 25 - Em Nhất Ngã 3 TT Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 0973 034 911
4 Lương Tài NT Số 15 - Em Xoa Đông Hương- Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 0354187677
5 Lương Tài NT Việt Hùng - Chú Hùng  0241 3867 243 Đối diện BV Lương Tài - TT Thứa  - Lương Tài - Bắc Ninh 0868089568
6 Lương Tài QT số 3 - Chị Toan -   0972 973 512 Đông Hương - TT Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh 0972 973 512
7 Lương Tài QT Trà Giang Số 88 Lý Thái Tổ - TT Thứa- Huyện Lương Tài- Tỉnh Bắc Ninh 0392984444
8 Lương Tài Quầy thuốc Hiệp Hoa SN296, Cổng BV Lương Tài, Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh 0365949558
9 Lương Tài Quầy thuốc Thu Hồng khu bến xe- thị trấn thứa- lương tài -Bắc Ninh 0362660659
10 Lương Tài QT số 9 - Chị Hà - 0985 469 743 Kênh Vàng- Lương Tài- Bắc Ninh  
11 Lương Tài QT Đông Y Đinh Minh Thực 0948149783 Tử Nê - Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh 0948149783
12 Lương Tài QT Liên Sơn Hữu Ái- Tân Lãng- Lương Tài- Bắc Ninh 0965565506/ 0986587346
3. Huyện Quế Võ
1 Quế Võ Quầy thuốc Nguyễn Thị Huyền Quế Ổ- Chi Lăng- Quế Võ -Bắc Ninh 0977186142
2 Quế Võ QT số 14 - Chị Loan - 0972 446 112 Đào Viên - Đông Du - Quế Võ -Bắc Ninh 0972446112
3 Quế Võ QT Chị Xuyên - 01699 152 663 Cầu Đông Du - Quế Võ - Bắc Ninh  
4 Quế Võ QT Hà Liêm Thôn Đông- Đào Viên -Quế Võ-Bắc Ninh 0379179789
5 Quế Võ HT số 22  - Chị Nhàn 02413 612 013 Nội Doi - Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh 0988388474
6 Quế Võ QT Hoan Luyến Liễn Thượng-Đại Xuân-Quế Võ-Bắc Ninh 0974143792
7 Quế Võ Quầy thuốc Tín Thọ Thôn Quảng Lãm- xã Hán Quảng- huyện Quế Võ- tỉnh Bắc Ninh 0973.825.746
8 Quế Võ QT số 28 - chị Cửu - 0912 633 009 Hữu Bằng - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh 0912633009
9 Quế Võ Cô Khuyển - Giang Liễu - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 0383942833
10 Quế Võ QT Thành Nam Do Nha - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 0973113560
11 Quế Võ QT Nguyễn Thị Thủy Do Nha- Phương Liễu- Quế Võ - Bắc Ninh 0975674231
12 Quế Võ QT Xuân Thủy Giang Liễu- Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh 0982774898
13 Quế Võ QT Huyền Quang Giang Liễu- Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh 0366518718
14 Quế Võ Quầy thuốc Bích Thảo Giang Liễu- Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh 0983217333
15 Quế Võ Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng Do Nha- Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh 0944056756
16 Quế Võ Quầy thuốc Minh Đức Đường Cầu Đông- Giang Liễu- Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh 0966417114
17 Quế Võ Chị Phương - 0979 620 799 Mao Dộc - Phượng Mao - Quế Võ - BN  
18 Quế Võ Chị Tươi   0986 463 633 Mao Dộc - Phượng Mao - Quế Võ - BN  
19 Quế Võ Quầy thuốc Thu Thủy Mao Dộc - Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh 0976826893
20 Quế Võ Quầy thuốc Gia Linh 24 Mao Trung- Phượng Mao- Quế Võ- Bắc Ninh 0344388398
21 Quế Võ QT Ngọc Hà - Chị Hà - 0984 656 729 Khu 1 - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh  
22 Quế Võ HT số 4 - Chị Hiền 02413 610 476 TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0942259899
23 Quế Võ QT Tân Dược Thái Hòa Chợ Phố Mới , Quế Võ , Bắc Ninh 0944395269
24 Quế Võ Quầy thuốc Nguyễn Thị Thơ Khu 6 - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0969971419
25 Quế Võ Vương Thị Hồng Quầy 35    0989894300 Quầy 35- Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh 0989894300
26 Quế Võ Quầy thuốc Nguyễn Thị Chi Thôn Đỉnh - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0901560119
27 Quế Võ Quầy thuốc Bạch Mai Thôn Đỉnh - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 0973659158
28 Quế Võ QT Phố Mới Thu 3- TT Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh 0336310188
29 Quế Võ QT số 5 Chợ Phủ- Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh 0338005758
30 Quế Võ QT số 17 - chị Loan  01657 468 577 Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh 01657468577
4. Huyện Quế Võ
1 Tiên Du QT Thúy Hằng - 0985 057 998 Dốc Cầu Vượt Liên Bảo - Tiên Du - Bắc Ninh 0985057998
2 Tiên Du QT Ánh Nguyệt Chợ Bịu - Liên Bảo - Tiên Du - Bắc Ninh 0968562756
3 Tiên Du Quầy thuốc Đặng Thị Thu Hằng số 7 Lý Thường Kiệt  - Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 0982350319
4 Tiên Du QT số 1 - chị Hương - 02416 274 018 TT Lim - Tiên Du - BN  
5 Tiên Du QT Mở Hồng 154 Lý Thường Kiệt, TT Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 02223838005/ 01667482265
6 Tiên Du Quầy thuốc Minh Khang Xóm Đông - Lũng Giang - TT Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 0975935987
7 Tiên Du QT số 16 - Cô Hằng Phố  Lạc Vệ - Tiên Du - BN

02413723754

01675065732

8 Tiên Du QT Hằng Khoa Xóm Cầu  - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh 0978945803
9 Tiên Du QT Nguyễn Thị Xuân Đình Cả - Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh 0383917577
10 Tiên Du QT chị Hoàn Thoa - Chị Thoa   0988386657 Tri Hồ-  Tân Tri - Tiên Du- Bắc Ninh 0988386657
11 Tiên Du Đại lý thuốc Bùi Thị Huyền Tư Chi - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh 0977092101
12 Tiên Du Chị Hương   DT: 0947 382 866 Chợ Ve - Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh 0947382866
13 Tiên Du Chị Chức 0125 8832 544 Thôn Đinh -  Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh 0125 8832 544
14 Tiên Du QT chị Thúy 0966694100 Chợ Sơn - Việt Đoàn - Tiên Du - BN 0966694100
5. TP Bắc Ninh 
1 Tp Bắc Ninh Quầy thuốc Linh Ngọc Thôn Viêm Xá- Hòa Long- Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh 0334908850
2 TP Bắc Ninh QT số 27 - chị Nga 148 Phố Vũ- Đại Phúc- TP Bắc Ninh 0382735358
3 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Hạp Lĩnh - Nguyễn THị Thương Phố Và - Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh 0974423324
4 TP Bắc Ninh QT số 18 - Chị Hằng   01635 320 686 Hồ Ngọc Lân - P. Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - BN  
5 TP Bắc Ninh QT số 48 - DS Nguyễn Thị Lệ Đường 286 Kinh Bắc - TP Bắc Ninh 0977406050
6 TP Bắc Ninh QT Tân Dược Lương Thị Xuyên Khu Thượng-Phường Khắc Niệm- TP Bắc Ninh 0349556461
7 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Vũ Thị Huyền Trang Số 758 - Phố Ba Huyện- Khắc Niệm- TP. Bắc Ninh- Bắc Ninh 02223737009
8 TP Bắc Ninh Đại lý thuốc Vũ Tuyết Sơn ĐÔng- Nam Sơn- TP Bắc Ninh 0982894186
9 TP Bắc Ninh QT Thái Bảo Thái Bảo- Nam Sơn- TP Bắc Ninh  
10 TP Bắc Ninh NT Hà Bắc - Cô Bắc 02223 822 302 242 Trần Hưng Đạo- phường Tiền An - TP Bắc Ninh 02223 822 302
11 TP Bắc Ninh QT số 33 - Chị Thuỷ -   0241 852 271 Trần Lựu - Thị Cầu - Bắc Ninh 01699012582
12 TP Bắc Ninh CTY Dược BN - QT Số 10 - Cô Việt - 02413 820 467 Trần Lựu - Thị Cầu - TP Bắc Ninh 02413820467
13 TP Bắc Ninh NT Ý Yên - Chị Hải Yến - 01666 466 199 Số 261 Đường Hoàng Quốc Việt - P Thị Cầu Cầu - TP Bắc Ninh

02413820835

01666 466 199

14 TP Bắc Ninh HT Số 10- Hồng Việt 0241 382 0467 Số 35 Trần Lựu- Thị Cầu- Bắc Ninh 02413820467
15 TP Bắc Ninh QT Hồng Duyên - 0949578844 Bà Chúa Kho - Thị Cầu - Bắc Ninh 0949578844
16 TP Bắc Ninh Quầy thuốc số 20 - Lê Thị Hằng Khu 5 Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 01668121673
17 TP Bắc Ninh QT Sông Cầu Số 82 Hoàng Quốc Việt- Khu 1- Thị Cầu- Bắc Ninh 0988973515
18 TP Bắc Ninh QT số 26 - Chị Hòa - 0943 914 478 Thiên Đức - Vạn An - TP Bắc Ninh 0943914478
19 TP Bắc Ninh QT Ngô Thúy Nhàn 679 Đường 286 Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 0349556104
20 TP Bắc Ninh Quầy thuốc số 6 Số 6 - Tổ 18 - P. Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 02403824149
21 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Trần Thoa 688 Thiên Đức- P. Vạn An- TP. Bắc Ninh- Bắc Ninh 0973502686
22 TP Bắc Ninh Quầy thuốc số 2 - Phạm Ngọc Bích SN 463 Nguyễn Trãi - P. Võ Cường - TP Bắc  Ninh

02413820791

01682112237

23 TP Bắc Ninh QT Hà Anh 562 Nguyễn Trãi - Võ Cường - TP Bắc Ninh 0925482888
24 TP Bắc Ninh Cty Dược Bắc Ninh - Chị Hiền 0936 122 999 21 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 0936 122 999
25 TP Bắc Ninh nhà thuốc Phúc Hiền Xuân Ổ A - Võ Cường- Bắc Ninh 0961991226
26 TP Bắc Ninh Nhà thuốc Long Dung Số 375 Nguyễn Trãi - Võ Cường - TP Bắc Ninh 0353107753
27 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Thọ Mai 382 Nguyễn Trãi- p. Võ Cường- TP. Bắc Ninh- Bắc Ninh 0395592387
28 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Bình Minh 315 Nguyễn Trãi- p. Võ Cường- TP. Bắc Ninh- Bắc Ninh 0989776456
29 TP Bắc Ninh Chị Nhung   01678 572 404 Lâm Làng - Vân Dương - TP BN  
30 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Hương Giang Chợ Vũ Ninh - Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh 0977901458
6. Huyện Từ Sơn
1 Từ Sơn Qt  Tân dược DS Nguyễn Thị Thu Hằng Đối diện trg Tiểu học Đình Bảng 1-Đình Bảng-Từ Sơn-Bắc Ninh

0985267169

02413502728

2 Từ Sơn QT Việt số 1 - chị Thúy - 0975 629 447 kiot 17 - chợ Bờ Ngang - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc ninh 0975629447
3 Từ Sơn QT Hưng Loan Tân Lập, Đình Bảng- Từ Sơn- Bắc Ninh 0334210695
4 Từ Sơn Quầy Thuốc Ngọc Thảo Họ Môn - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh 0974.646.551
5 Từ Sơn QT Hồng Tĩnh Cầu Đôi- Thanh Nhàn - P.Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh 0903253437
6 Từ Sơn NT Thúy Nhị -chị Phương 02413 823 383 / 0975 286 736 100 Trần Phú - TX Từ Sơn - BN 03832383
7 Từ Sơn Quầy thuốc Tuấn Hải Phố Viềng - Đồng Nguyên - TX Từ Sơn - Bắc Ninh 0974551102
8 Từ Sơn Cô Hương 0912.348.721 / 02413 602 474 59 Trần Phú - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh

0912348721

0987905191

9 Từ Sơn QT CND Cty CP DP Bắc Ninh 37 Trần Phú - Đông Ngàn - TX Từ Sơn -  Bắc Ninh 0332339234
10 Từ Sơn Chị Lan - 01214 198 079/ QT Số 3 Phù Lưu - Đông Ngàn - Từ Sơn - BN 01695980105
11 Từ Sơn NT Minh Trí - 0945 960 088 Số 224 Minh Khai - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh  
12 Từ Sơn NT Quang Minh Lê Quang Đạo , Đông Ngàn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh 0963918969
13 Từ Sơn NT Thúy Nhị - Chị Phương 69 Chợ Giàu - Từ Sơn - Bắc Ninh 0975286736
14 Từ Sơn Quầy thuốc Tùng Bách Đường Lê Quang Đạo- chợ Giầu- Từ Sơn- Bắc Ninh 0976085775
15 Từ Sơn QT Trần Thị Lan Dốc Cẩm- Đồng Nguyên- Từ Sơn- Bắc Ninh 0973992816
16 Từ Sơn Quầy thuốc Việt Anh Chợ Me - Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh 0963967802
17 Từ Sơn HT Số 3 - Chị Na   0944 784 728 Xóm sông - Thôn Phù lộc-Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh 0944 784 728
18 Từ Sơn QT Hiếu Nhung Chợ Tiêu - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh 0975 112 354
19 Từ Sơn QT Nguyễn Thị Kim Thu 0913027099 / 02223747816 Chợ Tiêu - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh 02223747816
20 Từ Sơn QT Khoa Nguyệt Tân Hồng- Từ Sơn- Bắc Ninh

0914886895

0369688896

21 Từ Sơn Quầy thuốc Trương Thị Yến Xóm Tự - Tam Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh 0982805669
7. Huyện Thuận Thành
1 Thuận Thành QT số 20 Chị Thơm   01678251265 An Bình-Thuận Thành- Bắc Ninh 0378251265
2 Thuận Thành QT Phan Thị Ngọc Thôn Giữa- An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh 0834493135
3 Thuận Thành Quầy thuốc Dương Thị Thắm An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh 0966682881
4 Thuận Thành QT Minh Tâm - Nguyễn Thị Hợi Phố Khám - GIa Đông - Bắc Ninh 0335669026
5 Thuận Thành QT số 4 - Cô Hoa    0984 230 667 Phố Khám - GIa Đồng - THuận Thành - BN  
6 Thuận Thành Quầy thuốc Trần Thị Doãn Phố Khám - Gia Đồng - Bắc Ninh 0975129765
7 Thuận Thành Đại lý thuốc tân dược - Nguyễn Thị Quy Phố Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

0342351959

02223770770

8 Thuận Thành NT Nguyễn Thị Phiến Xóm 3 - Xã Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh 01686717959
9 Thuận Thành QT số 16 - Quân Hậu Phố Vàng - xã Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh 0984232327
10 Thuận Thành QT chị Liên 0987933362 Song Hồ - Thuận Thành- Bắc Ninh  
11 Thuận Thành Nguyễn Thị Thu Hằng Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 0982629690
12 Thuận Thành QT Cuộc Hợi Số 45 - Đường nhánh 2 - TT Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 0988466683
13 Thuận Thành HT Số 7  - Cô Đoan 02413 866 594 Phố Dâu - Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh

02223866594

0986710182

14 Thuận Thành Quầy thuốc Nguyễn Thị Tươi Phố Dâu, Thanh khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

0968813566 

01639443762

15 Thuận Thành QT số 6 - chị Dung - Chị Nga - 0947 585 386 Phố Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN 0947585386
16 Thuận Thành Quầy thuốc Minh Lý Phố Chẹm - xã Trạm Lộ - Thuận Thành -Bắc Ninh 0964659606
8. Huyện Yên Phong
1 Yên Phong NT Đào Tuất SN 251- TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 0913 692 307
2 Yên Phong Chị Hoa     0945 259 606 Nghiêm  Xá - TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh  
3 Yên Phong NT Hoàn Thu TT Chờ - Yên Phổ - Bắc Ninh

01282208480

02413890855

4 Yên Phong Quầy thuốc Quỳnh Hoa Ngã tư bưu điện - TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 02223503197
5 Yên Phong Quầy thuốc Cường Thủy Kiot số 7 chợ Nghiêm Xá  TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 0984217899
6 Yên Phong Quầy thuốc Tân Dược - Long Lịch Phố Chờ, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 0365578685
7 Yên Phong Quầy thuốc Trang Linh Phong Xá - Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh 0914258964
8 Yên Phong Quầy thuốc Việt Quyên Đông Yên - Đông Phong- Yên Phong- Bắc Ninh 0966837655
9 Yên Phong Quầy thuốc Minh Châu Đông Xuất- Đông Thọ- Yên Phong- Bắc Ninh 0354396730
10 Yên Phong QT số 12 - chị Giang  0976 644 041 Đông Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh 0976644041
11 Yên Phong HT Số 32 - Chị Tiềm 0978 026 411 Ngô Xá - Long Châu - Yên Phong - BN 0978026412
12 Yên Phong QTTD - Chị Hoa Thôn Đông - Tam Giang - Yên Phong - Bắc Ninh  
13 Yên Phong Chị Lịch - 0987 378 617 Chợ Chiều - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh 0987378617
14 Yên Phong QT Ngọc Lan Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh 01696438898
15 Yên Phong Quầy thuốc Nguyễn Thị Dung An Ninh- Yên Phụ- Yên Phong - Bắc Ninh 0989215528
16 Yên Phong Phạm Thụy Hòa 01646499266 Chính Trung - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh 0346499266
17 Yên Phong QT số 86 Ấp Đồn - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh 0968110792
18 Yên Phong QT số 55 - chị Mai Lương Tân - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh 01649606267
19 Yên Phong Lê Thị Thêm ấp đồn - yên trung -yên phong - bắc ninh 0968110792
20 Yên Phong Quầy thuốc Yến Nhi Yên Lãng- Yên Trung- Yên Phong- Bắc Ninh 0904797007

 

Bình luận
scrolltop
DMCA.com Protection Status