Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến tổng đài  0911 898 969 hoặc tổng đài  0911 898 968 (Miễn cước) để được hướng dẫn cụ thể.
Nếu bạn muốn chúng tôi giao hàng tận nhà hãy click vào: Mua hàng online

1. TP. Thanh Hóa

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Lê Lợi 412 Lê Lợi - Lam Sơn - TX Bỉm Sơn - Thanh Hóa Bác Lãm 7 1686966587
Trần Phú
Trần Phú, lam Sơn, Bỉm Sơn, TH NT Chiến Hiền 949018863
566 Trần Phú - TX Bỉm Sơn - Thanh Hóa QT Lê Dung 945363337
Chợ 53 Chợ 53 - Lam Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hóa NT Hưng Lý 935238248
Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ - TX Bỉm Sơn - Thanh Hóa NTThanh Bình - C Bình 902241224

2.Hoằng Hóa

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Đạo Sơn TK Đạo Sơn - TT Bút Sơn - Hoằng Hóa - Thanh Hóa CN Dược Hoằng Hóa (Chị Mai) 979513035
Hoắng Cát Hoằng Cát - Hoằng Hóa - Thanh Hóa QT Nhữ Thị Tại (NT Quý Tại) 973531453
Hoằng Châu
Hoằng Châu - Hoằng Hóa - Thanh Hóa QT số 07 - 0978778043 978778043
Thôn 6- Hoằng Châu- Hoằng Hóa- Thanh Hóa NT Hồng Phúc 973907973
Hoằng Đông
Hoằng Đông - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Nhà thuốc An Tâm 973640191
Hoằng Đồng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa C. Hà 946276008
Chợ Vực
Chợ Vực - Hoằng ngọc- Hoằng Hoá - THanh Hoá Bác Năm 1689 206 092
Chợ Vực - Hoằng ngọc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Chị Hợi 974518952
Hoằng Ngọc Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa NT Bùi Thị Hà 1262269686
Hoằng Thắng Hoằng Thắng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Cô Nguyễn Thị Dịu 1679 916 841
Chợ Đền Chợ Đền - Hoằng Thắng - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Hoàng Thu 1653695186
Hoằng Phú Hoằng Phú - Hoằng Hóa - Thanh Hóa NT Lê Duy Tốn 978604066
Hoằng Tân Cẩm Trung - Hoằng Tân - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Lý Hải 985282369
Hoằng Thịnh
Thôn 6 - Hoằng Thịnh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa NT Hoàng Liên 1672263785
Xã Hoằng Thái- Huyện Hoằng Hóa- Tỉnh Thanh Hóa Chị Lan 1644724598
Hoằng Trung Xa Vệ - Hoằng Trung - Hoằng Hóa - Thanh Hóa NT anh Tấn 2373866956
Tào Xuyên TT Tào Xuyên - Hoằng Hóa - Thanh Hóa QT Thắng Phương 948158865

3.Hậu Lộc

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Đại Lộc Đại Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa QT Anh Đào 974942567
Hoa Lộc
Hoa lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa NT Tuyên Quý 978388117
Đội 7, Hoa Lộc, Hậu lộc, TH NT Kiên Hiền

978246656

01686171314

Thuần Nhất - Hoa Lộc - Hậu Lộc Cô Nhung Toàn 1642 207 299
Chợ Cồn cao - Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá Chị Nga Tĩnh 1688 385 584
Hoa Lộc - Hậu Lộc Chị CHính 972 333 608
Hoa Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa Nguyễn THị Hợp 972991258
Hưng Lộc Hưng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa NT Hậu Oanh 946326251
Minh Lộc
Xã Minh Lộc- Huyện Hậu Lộc- Tỉnh Thanh Hóa QT Bình Minh 973951609
Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa NT Doanh Ninh 1272371169
Ngư Lộc
Ngự Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa NT Cô Bích (Cô Vững) 1627690191
Thắng Phúc- Ngư Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa NT Bình Minh 2 973951609
Xóm Thành- Ngư Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa NT Duy Cường 974979303
Tiến Lộc
Chợ Sơn - Tiến Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa NT Huy Cháng 1256976345
Tiến Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa NT Phạm Tuyết 968510622
Tuy Lộc Thành Tuy - Tuy Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa NT Dũng Nhạn 1644560248

4.TT Hà Trung

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Chợ Lèn
Chợ Lèn - TT Hà Trung - Thanh Hóa NT Long Tâm- chị Tâm 943148236
Chợ Lèn - Hà Trung - Thanh Hóa NT Thu Nga 976791495
Hà Long
Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa C Thảo 982766830
Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa NT Khánh Huyền 984728871
TT Hà Trung
TT Hà Trung - Hà Trung - Thanh Hoá Cô Oanh 0983.423.176/0914 377 315 373836719
TT Hà Trung - Hà Trung - Thanh Hóa Cô Lê Chân 0373.624.487 373624487
TK 5 - TT Hà Trung - Hà Trung - Thanh Hóa NT Văn Lương 888889930
Hà Yên
Hà Yên - Hà Trung - Thanh Hóa NT Kim Xuyến 974125848
Hà yên- Hà Trung- Thanh Hóa NT Chị Hoa 1686176335

5.Ngọc Lặc

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Ba Si Ba Si, Ngọc Lặc, TH NT Lý Liên 1692564333

6.Nga Sơn

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Nga Yên Nga yên- Nga Sơn- Thanh Hóa NT Mai Thị Thảo 989246465

7.Quảng Xương

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Quảng Bình
Ngã 3 Cống Trúc - Quảng Bình - Quảng Xương - Thanh Hóa QT Mai Hương - chị Hương 904968510
QL1A Quảng Bình- Quảng Xương- Thanh Hóa NT Tư Thương 975103029
Quảng Hải Thôn 3 - Quảng Hải - Quảng Xương - Thanh Hóa QT Thắng Loan 1668939191
Quảng Minh Thôn 6 - Quảng Minh - Quảng Xương - Thanh Hóa NT Tiến Hiền 974467530
Quảng Tâm
Cổng BV K71, Quảng Tâm,Quảng Xương, TH QT Tân Thảo - Chị Thảo

968241311

0913542245

Thiệu Trung - Quảng Tâm - Quảng Xương - Thanh Hóa NT Vũ Hồng 979.706.434
Quảng Trạch Quảng Trạch- Quảng Xương- Thanh Hóa QT Ngọc Sơn 977789296
Quảng Lợi Quảng Lợi Quảng Xương - Thanh Hóa Chị Liên 986372916
TT Quảng Xương số 54, phố 1, TT Quảng Xương, Thanh Hóa QT Xuân Hà - Chị Hà 947659222

8. Sầm Sơn

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Minh Cát Minh Cát-Quảng Cư - Sầm Sơn - Thanh Hoá Chị Hường 962 600 858
Hoàng Hoa Thám Hoàng Hoa Thám - TP Sầm Sơn - Thanh Hóa NT Tiến Đạt 988975326

9.Tĩnh Gia

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Hải Hòa Hải Hòa - H. Tĩnh Gia - Thanh Hóa Bác Tuất 373861336
Hải Hòa Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa Chị Chinh- Cty Dược Thanh Tùng 984050095
Chợ Kho Chợ Kho - Hải Lĩnh - H. Tĩnh Gia - Thanh Hóa Chị Hảo 961541567
Chợ Còng Chợ Còng - H. Tĩnh Gia - Thanh Hoá Cô Lan 983440157
TT Còng TT Còng - Tĩnh Gia - TH Chị Bình 1688703432
Chợ Tân Dân Chợ Tân Dân- Tân dân - Tĩnh Gia - Thanh Hoá Chị Hà 974 833 195

10.Thiệu Hóa

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Thiệu Công Thiệu Công - Thiệu Hóa - Thanh Hóa Chị Huyền 965322096
Thiệu Nguyên
Chợ Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, TH Chị Dung 974486599
Thiệu Nguyên-Thiệu Hóa- Thanh Hóa NT Mai Anh  
Thiệu Hợp Thiệu Hợp- Thiệu Hóa- Thanh Hóa NT Khánh An- Anh Hải 984552788
Thiệu Hòa Thiệu Hòa - Thiệu Hóa - Thanh Hóa Bạn Hiền 1232195320
Thiệu Phú Thiệu Phú - Thiệu Hóa - TH1 Hương Sen 1642942765
Thiệu Tâm
trong chợ Hậu Hiền, xã Thiệu Tâm - Thiệu Hóa - Thanh Hóa NT Trần Thị Hường 1646649359
Chợ Hậu Hiền-Thiệu Tâm-Thiệu Hóa Cô Hoa 949 021 335
Thiệu Tâm- Thiệu Hóa- Thanh Hóa Em Thủy 969033273
Thiệu Thành Thiệu Thành - Thiệu Hóa - Thanh Hóa Chị Tuyến 982330075
Thiệu Vân Thiệu Vân- Thiệu Hóa- Thanh Hóa QT Hải Quỳnh 977309989
Vạn Hà TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, TH Chú Thông 376265010

11.Thọ Xuân

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Nam Giang Phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, TH Cô Phương 915243923
TT Sao Vàng TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa Đại Lý 76 -Cô Dung 983888150
Thọ Hải Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá Chị Nhung 966 788 779
Thọ Xương Thọ Xương - Thọ Xuân - Thanh Hóa QT Hiền Lập 934640884
Thọ Nguyên Thọ nguyên- Thọ Xuân- Thanh Hóa NT Hùng Trang 1654441789
TT Lam Sơn TT Lam Sơn- Huyện Thọ Xuân- Tỉnh Thanh Hóa Chị Oanh  
TT Thọ Xuân TT Thọ xuân - Thọ Xuân - TH NT Hiền Chí 373 833 142
Lê Lợi 277 Lê lợi, Thọ Xuân, TH Chị Thái - CN dược Thọ Xuân
1656093758
01699901785
Xuân Bái Minh Thành 1 - Xuân Bái - Thọ Xuân - Thanh Hóa Trần Thị Hiền 945388000
Xuân Châu Xuân Châu- Thọ Xuân- Thanh Hóa Phạm THị Hường  
Xuân Lai Xuân Lai- Thọ Xuân- Thanh Hóa NT Anh Thư 972846899
Xuân Quang Thôn 10, Xuân Quang, Thọ Xuân Lê Thị Thoa 977746338

12.TP Thanh Hóa

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Cao Sơn Số 5 Phố Cao Sơn - P An Hoạch - TP Thanh Hóa NT Cô Huyền 934643748
Đông Lễ Đông Lễ- Phường Đông Hải- TP Thanh Hóa NT Đông Hải 963104789
Hải Thượng Lãn Ông
2A Hải Thượng Lãn Ông - Đông Vệ - TP Thanh Hóa NT Minh Trang 1686970359
181 Hải Thượng Lãn Ông, TPTH NT Châu Hoàng Anh 2 946473995
52 Hải Thượng Lãn Ông - TP Thanh Hóa - Thanh Hóa NT Minh Long  
402 Hải Thượng Lãn Ông- TP Thanh Hóa NT Minh Tâm
01694353288
02373950729
Nguyễn Trãi
197 Nguyễn Trãi - P. Phú Sơn - TP Thanh Hoá CTY DP Hạnh Hải 985773112
Chung Cư Phú Sơn- TP Thanh Hóa NT Thùy Dương 985938675
542 - Nguyễn Trãi - Tp Thanh Hóa NT Chung Hiền 1669191518
Bạch Đằng 249 Bạch Đằng - Quảng Hưng - TP Thanh Hóa NT Châu Anh 984509933
Quảng Thịnh Quảng Thịnh - TP Thanh Hóa NT Tuấn Hiền 1694734442
Quang Trung 826 Quang Trung 3 - TP Thanh Hóa NT Nhung Huế 949024633
Tống Duy Tân 222 Tống Duy Tân - Lam Sơn - TP TH NT Đại An 1673976552
Trường Thi 151 Trường Thi, TPTH NT Phong THúy/ Thúy Hiên 912076567

13.Triệu Sơn

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Vĩnh Trù Vĩnh TRù 1, An Nông, Triệu Sơn, TH Chị Huyền 945436222
Hợp Lý Hợp Lý- Triệu Sơn- Thanh Hóa Thiều Văn Hạnh 961085170
Hợp Thắng Xóm 5, Hợp Thắng, triệu Sơn, Thanh Hóa Chị Ly 977683833
Hợp Thành
Diễn Hòa, Hợp Thành, Triệu Sơn, TH Cô Dung 1642907275
Hợp Thành, Triệu Sơn, TH Chị Hương 373 560 752
Tô Vĩnh Diện Số 41 Tô Vĩnh Diện - TT Triệu Sơn - THanh Hóa Ngô Thị mai - Lẫm 373867048
TT Giắt TT Giắt - Triệu Sơn - TH NT số 3 - Chị Liên 936490439

14.Thường Xuân

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Ngọc Phụng Ngọc Phụng - Thường Xuân - Thanh Hóa Chị Thảo 1205066092

15.Vĩnh Lộc

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Eo Lê Eo Lê- Vĩnh Lộc- Thanh Hóa QT Chị Lê 985096472
Vĩnh Hòa Vĩnh Hòa - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa Chị Liên 1667694039
TT Vĩnh Lộc TT Vĩnh Lộc, TH Cô Khuyên 373 520 075
Vĩnh Tiến Ngã 3 cây xăng, Phố Mới- Vĩnh Tiến- Vĩnh Lộc  Hoàng Hiền 0962188898
Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc - Thanh Hóa Chị Thương 934503666

16.Yên định

Đường Địa Chỉ Nhà Thuốc/Đại lý SĐT
Định Bình Đinh Bình- Yên Định- Thanh Hóa NT Hải Nam 1682602556
Định Liên đói diện cty dày da alela Định Liên - Yên Định - Thanh Hóa Yến Nhi 1204513869
TT Kiểu
TT Kiểu - Yên Định - TH Chị Hằng 0904 606 244
TT Kiểu, Yên Định, Thanh Hóa QT Thành Dung 373843894
TT Quán Lào TT Quán Lào - Yên Định - Thanh Hóa Hoa Phượng 973869371
Qúy Lộc Thôn 7 - Quý Lộc - yên Định Chị Thủy  
Yên Hùng Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa Lê Thị Thêm 982400109
Yên Ninh Yên Ninh - Yên Định - Thanh Hóa LÊ Thị Loan 1647908116
scrolltop
DMCA DMCA.com Protection Status