Điểm bán bột tắm Nhân Hưng tại Thành Phố Bắc Ninh

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến tổng đài 0911 898 968 hoặc tổng đài 0911 898 969  (Miễn cước) để được hướng dẫn cụ thể.
Nếu bạn muốn chúng tôi giao hàng tận nhà hãy click vào: Mua hàng online

1. Huyện Gia Bình 
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 Xã Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh Quầy thuốc số 23 - Hoàng Thị Anh 0967871689
2 Xóm ngoài- Đại Bái- Gia Bình- Bắc Ninh QT Tân Dược 0372204086
3 Chợ trung tâm TT Gia Bình- Bắc Ninh Chị Huế 0989 083 726 /02413 670 064 0989083726
02413670064
4 Kiốt số 23 - Chợ TT Gia Bình - Đông Bình - Gia Bình - Bắc ninh QT Minh Thu - Chị Thu 0915948127
5 Trạm y tế TT Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh QT số 15 - Vũ Thị Quyến - 0973 405 537 0916738774
6 Xã Hương Vinh - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Quầy thuốc Lộc Thảo - Ngô Thị Phương Thảo 0338313431
7 Phố Núi - Gia Bình - Bắc Ninh QT Số 16 0989229137
8 Song Quỳnh- TT Gia Bình- Bắc Ninh QT Quân Lan 0986336087
9 Xã Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh Đại lý thuốc 27 - chị Thúy - 01686 004 375 01686 004 375
2. Huyện Lương Tài 
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh QT Lương Khánh 0964230485
2 Thôn Lĩnh Mai- Quảng Phú- Lương Tài- Bắc Ninh QT Hưng Hiển 0982913246
3 Ngã 3 TT Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh NT Số 25 - Em Nhất 0973 034 911
4 Đông Hương- Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh NT Số 15 - Em Xoa 0354187677
5 Đối diện BV Lương Tài - TT Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh NT Việt Hùng - Chú Hùng

0868089568

0241 3867 243

6 TT Thứa-Lương Tài-Bắc Ninh Quầy thuốc Lương Tài (chị Thư) 0965.427.865
0904246327
7 Đông Hương - TT Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh QT số 3 - Chị Toan - 0972 973 512 0972 973 512
8 Số 88 Lý Thái Tổ - TT Thứa- Huyện Lương Tài- Tỉnh Bắc Ninh QT Trà Giang 0392984444
9 SN296, Cổng BV Lương Tài, Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh Quầy thuốc Hiệp Hoa 0365949558
10 khu bến xe- thị trấn thứa- lương tài -Bắc Ninh Quầy thuốc Thu Hồng 0362660659
11 Tử Nê - Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh QT Đông Y Đinh Minh Thực 0948149783 0948149783
12 Hữu Ái- Tân Lãng- Lương Tài- Bắc Ninh QT Liên Sơn 0965565506
0986587346
3. Huyện Quế Võ 
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 Đào Viên - Đông Du - Quế Võ -Bắc Ninh QT số 14 - Chị Loan - 0972 446 112 0972446112
2 Thôn Đông- Đào Viên -Quế Võ-Bắc Ninh QT Hà Liêm 0379179789
3 Nội Doi - Đại Xuân - Quế Võ - Bắc Ninh HT số 22 - Chị Nhàn 02413 612 013 0988388474
4 Liễn Thượng-Đại Xuân-Quế Võ-Bắc Ninh QT Hoan Luyến 0974143792
5 Hữu Bằng - Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh QT số 28 - chị Cửu - 0912 633 009 0912633009
6 Giang Liễu-Phương Liễu- Quế Võ Cô Thục 01658 222 709
7 Giang Liễu - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh Cô Khuyển - 0383942833
8 Do Nha - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh QT Thành Nam 0973113560
9 Do Nha- Phương Liễu- Quế Võ - Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Thủy 0975674231
10 Giang Liễu- Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh QT Xuân Thủy 0982774898
11 Giang Liễu- Phương Liễu- Quế Võ- Bắc Ninh QT Huyền Quang 0366518718
12 Mao Dộc - Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh Quầy thuốc Thu Thủy 0976826893
13 24 Mao Trung- Phượng Mao- Quế Võ- Bắc Ninh Quầy thuốc Gia Linh 0344388398
14 Khu 1 - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh QT Ngọc Hà - Chị Hà

0984 656 729

15 TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh HT số 4 - Chị Hiền 02413 610 476 0942259899
16 Chợ Phố Mới , Quế Võ , Bắc Ninh QT Tân Dược Thái Hòa 0944395269
17 Khu 6 - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh Quầy thuốc Nguyễn Thị Thơ 0969971419
18 Quầy 35- Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh Vương Thị Hồng Quầy 35 0989894300 0989894300
19 Thôn Đỉnh - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh Quầy thuốc Nguyễn Thị Chi 0901560119
20 Thôn Đỉnh - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh Quầy thuốc Bạch Mai 0973659158
21 Chợ Trung Tâm- Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh QT Thiên Ân 0943069605
22 Thu 3- TT Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh QT Phố Mới 0336310188
23 Chợ Phủ- Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh QT số 5 0338005758
24 Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh QT số 17 - chị Loan  01657468577
4. Huyện Tiên Du 
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 Dốc Cầu Vượt Liên Bảo - Tiên Du - Bắc Ninh QT Thúy Hằng 0985057998
2 Chợ Bịu - Liên Bảo - Tiên Du - Bắc Ninh QT Ánh Nguyệt 0968562756
3 TT Lim- Tiên Du- Bắc Ninh HT Số 28 Em Ngân Hà 

02416274083

0987 921 097

4 số 7 Lý Thường Kiệt - Lim - Tiên Du - Bắc Ninh Quầy Trung tâm-CN Dược Tiên Du 0982350319
5 154 Lý Thường Kiệt, TT Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh QT Mở Hồng 02223838005 01667482265
6 Xóm Đông - Lũng Giang - TT Lim - Tiên Du - Bắc Ninh Quầy thuốc Minh Khang 0975935987
7 Xóm Cầu - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh QT Hằng Khoa 0978945803
8 Đình Cả - Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh QT Nguyễn Thị Xuân 01683 917 577
9 Tri Hồ- Tân Tri - Tiên Du- Bắc Ninh QT chị Hoàn Thoa - Chị Thoa  0988386657
10 Tư Chi - Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh Đại lý thuốc Bùi Thị Huyền 0977092101
11 Thôn Đinh - Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh Chị Chức  0125 8832 544
5. T.p Bắc Ninh 
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 Đại Phúc - TP Bắc Ninh QT số 27 - chị Nga - 01682735358
2 148 Phố Vũ- Đại Phúc- TP Bắc Ninh QT số 27 - chị Nga -  0382735358
3 Phố Và - Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh Quầy thuốc Hạp Lĩnh - Nguyễn THị Thương 0974423324
4 Đường 286 Kinh Bắc - TP Bắc Ninh QT số 48 - DS Nguyễn Thị Lệ 0977406050
5 Khu Thượng-Phường Khắc Niệm- TP Bắc Ninh QT Tân Dược Lương Thị Xuyên 0349556461
6 Sơn ĐÔng- Nam Sơn- TP Bắc Ninh Đại lý thuốc Vũ Tuyết 0982894186
7 242 Trần Hưng Đạo- phường Tiền An - TP Bắc Ninh NT Hà Bắc - Cô Bắc  02223 822 302
8 Trần Lựu - Thị Cầu - Bắc Ninh QT số 33 - Chị Thuỷ - 0241 852 271 01699012582
9 Trần Lựu - Thị Cầu - TP Bắc Ninh CTY Dược BN - QT Số 10 - Cô Việt 02413820467
10 Số 261 Đường Hoàng Quốc Việt - P Thị Cầu Cầu - TP Bắc Ninh NT Ý Yên - Chị Hải Yến -  02413820835
01666 466 199
11 Số 35 Trần Lựu- Thị Cầu- Bắc Ninh HT Số 10- Hồng Việt  02413820467
12 Bà Chúa Kho - Thị Cầu - Bắc Ninh QT Hồng Duyên -  0949578844
13 Khu 5 Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh Quầy thuốc số 20 - Lê Thị Hằng 01668121673
14 Số 82 Hoàng Quốc Việt- Khu 1- Thị Cầu- Bắc Ninh QT Sông Cầu 0988973515
15 Thiên Đức - Vạn An - TP Bắc Ninh QT số 26 - Chị Hòa -  0943914478
16 679 Đường 286 Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh QT Ngô Thúy Nhàn 0349556104
17 Vạn Phúc - Vạn An - TP Bắc Ninh Quầy thuốc Hồng Ân - Nguyễn Thị Vân 0972527166
18 Số 6 - Tổ 18 - P. Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh Quầy thuốc số 6 02403824149
19 SN 463 Nguyễn Trãi - P. Võ Cường - TP Bắc Ninh Quầy thuốc số 2 - Phạm Ngọc Bích 02413820791
01682112237
20 562 Nguyễn Trãi - Võ Cường - TP Bắc Ninh QT Hà Anh 0925482888
21 21 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Cty Dược Bắc Ninh - Chị Hiền  0936 122 999
22 Số 375 Nguyễn Trãi - Võ Cường - TP Bắc Ninh Nhà thuốc Long Dung 0353107753
23 530 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh Quầy thuốc số 19 0912467381
24 Lãm Làng - Vân Dương - TP Bắc Ninh Chị Lý  0967 682 322
25 Chợ Vũ Ninh - Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh Quầy thuốc Hương Giang 0977901458
6. Huyện Từ Sơn 
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 Đối diện trg Tiểu học Đình Bảng 1-Đình Bảng-Từ Sơn-Bắc Ninh Qt Tân dược DS Nguyễn Thị Thu Hằng 0985267169
02413502728
2 kiot 17 - chợ Bờ Ngang - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc ninh QT Việt số 1 - chị Thúy - 0975 629 447 0975629447
3 Tân Lập, Đình Bảng- Từ Sơn- Bắc Ninh QT Hưng Loan 0334210695
4 Cầu Đôi- Thanh Nhàn - P.Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh QT Hồng Tĩnh 0903253437
5 Phố Viềng - Đồng Nguyên - TX Từ Sơn - Bắc Ninh Quầy thuốc Tuấn Hải 0974551102
6 59 Trần Phú - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh Cô Hương 0912.348.721 / 02413 602 474 0912.348.721
02413602474
7 37 Trần Phú - Đông Ngàn - TX Từ Sơn - Bắc Ninh QT CND Cty CP DP Bắc Ninh 0332339234
8 69 Chợ Giàu - Từ Sơn - Bắc Ninh NT Thúy Nhị - Chị Phương 0975286736
9 Xóm sông - Thôn Phù lộc-Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh HT Số 3 - Chị Na 0944 784 728 0944 784 728
10 Chợ Tiêu - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh QT Hiếu Nhung 0975 112 354
11 Tân Hồng- Từ Sơn- Bắc Ninh QT Khoa Nguyệt 0914886895 0369688896
12 Xóm Tự - Tam Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh Quầy thuốc Trương Thị Yến 0982805669
7.Huyện Thuận Thành
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 An Bình-Thuận Thành- Bắc Ninh QT số 20 Chị Thơm 01678251265 0378251265
2 Thôn Giữa- An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh QT Phan Thị Ngọc 0834493135
3 An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh Quầy thuốc Dương Thị Thắm 0966682881
4 Phố Khám - GIa Đông - Bắc Ninh QT Minh Tâm - Nguyễn Thị Hợi 0335669026
5 Phố Khám - GIa Đồng - THuận Thành - BN QT số 4 - Cô Hoa 0984 230 667
6 Phố Khám - Gia Đồng - Bắc Ninh Quầy thuốc Trần Thị Doãn 0975129765
7 Phố Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh Đại lý thuốc tân dược - Nguyễn Thị Quy 0342351959
02223770770
8 Phố Vàng - xã Nghĩa Đạo - Thuận Thành - Bắc Ninh QT số 16 - Quân Hậu 0984232327
9 Song Hồ - Thuận Thành- Bắc Ninh QT chị Liên 0987933362
10 Phố Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh Nguyễn Thị Thu Hằng 0982629690
11 Số 45 - Đường nhánh 2 - TT Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh QT Cuộc Hợi 0988466683
12 Phố Dâu - Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh HT Số 7 - Cô Đoan 02413 866 594 02223866594
0986710182
13 Phố Dâu, Thanh khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Quầy thuốc Nguyễn Thị Tươi 0968813566 01639443762
14 Phố Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, BN QT số 6 - chị Dung - Chị Nga - 0947 585 386 0947585386
15 Xuân Quan - Trí Quả -Thuận Thành - Bắc Ninh Đại Lý thuốc Tân Dược - Mai Thị Nhâm 0977412830
8. Huyện Yên Phong 
STT Địa chỉ Tên Quầy thuốc Số điện thoại
1 SN 251- TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh NT Đào Tuất 0913 692 307
2 Nghiêm Xá - TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh Chị Hoa 0945 259 606
3 TT Chờ - Yên Phổ - Bắc Ninh NT Hoàn Thu 01282208480
02413890855
4 Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh QT Dược Sĩ Vũ Thanh Hằng 02413 880 929
5 Ngã tư bưu điện - TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh Quầy thuốc Quỳnh Hoa 02223503197
6 Kiot số 7 chợ Nghiêm Xá TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh Quầy thuốc Cường Thủy 0984217899
7 Phố Chờ, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh Quầy thuốc Tân Dược - Long Lịch 0365578685
8 Phong Xá - Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh Quầy thuốc Trang Linh 0914258964
9 Đông Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh QT số 12 - chị Giang 0976 644 041 0976644041
10 An Ninh - Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh "QT Đỗ Thị Dung Chị Dung - 0162 6607 415 0326607415
11 Ngô Xá - Long Châu - Yên Phong - BN HT Số 32 - Chị Tiềm 0978 026 411 0978026412
12 Chợ Chiều - Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh Chị Lịch - 0987 378 617 0987378617
13 Yên Phụ - Yên Phong - Bắc Ninh QT Ngọc Lan 01696438898
14 Chính Trung - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh Phạm Thụy Hòa 01646499266 0346499266
15 Ấp Đồn - Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh QT số 86 0968110792
16 ấp đồn - yên trung -yên phong - bắc ninh Lê Thị Thêm 0968110792

 

Bình luận
scrolltop